Mijn doel is organisaties helpen beter te presteren en te functioneren. Ik verbind organisaties en hun medewerkers door met hen op zoek te gaan naar gezamenlijke doelen, belangen en drijfveren. Door verbetering te zoeken in zowel proces, inhoud als ook gedrag worden prestaties vergroot en wordt meer doelmatigheid bereikt. Meer kwaliteit tegen lagere kosten.

Het managen van verandering is niet los te zien van het managen van mensen, prestaties en processen. Wat ik in een organisatie het liefst ondersteun, is het tot stand brengen van de beweging.

 

Daarbij:

 
  • stel ik complementariteit maar ook onderling vertrouwen in de samenwerkingsrelatie met de opdrachtgever voorop

  • kies ik voor een praktische aanpak en gedegen procesmanagement

  • betrek ik managers en medewerkers met aandacht voor hun leerproces

  • heb ik oog voor omstandigheden en gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor zorg- en overheidsinstellingen

  • beschik ik over een eigen netwerk met specifieke expertises

  • heb ik ook ervaring in trainen en coachen van individuen en teams

 

Ik treed op als:

 
  • expert/adviseur (leveren van expertise op de gebieden bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling)

  • procesbegeleider (structureren van complexe processen, adviseren in aanpak en/of ontwikkelen ervan)

  • projectleider (de dagelijkse leiding over de verandering nemen)

  • interim-manager (de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de verandering nemen)